Hałcnowskie katechezy

Cykl katechez dla dorosłych w Bazylice Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej Hałcnowie.

Jeśli chcemy, by ludzie wracali do wspólnoty, sami musimy być w niej mocno obecni - mówił ks. dr Przemysław Sawa podczas  katechezy w Hałcnowie. Katecheza  pt. „Wróć do Wspólnoty” była  kolejną tegorocznego  cyku mającego na celu odnowę wiary. Ks. Sawa - misjonarz miłosierdzia i duszpasterz Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody z Bielska- Białej w wystąpieniu starał się zdiagnozować niełatwą sytuację współczesnego Kościoła i nakreślić drogi prowadzące do ożywienia wiary i poczucia obecności we wspólnocie wierzących. Wezwał też do nawrócenia pastoralnego i odwagi świadczenia o Jezusie.

Częstograj

Polecamy muzykę

Teraz na antenie

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice