Wiadomości

„Jestem ogromnie wdzięczny za każdą siedmioosobową grupę ludzi, za każdą Margaretkę. Modlitwa to największy dar, jaki kapłan może otrzymać od tych, którym posługuje” – powiedział bp Piotr Greger w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kętach, gdzie 13 kwietnia 2024 r. sprawował Mszę św. dla grup apostolatu „Margaretka” z całej diecezji bielsko-żywieckiej. Diecezjalna pielgrzymka do miejsca urodzenia Jana Kantego wpisała się w program obchodów ku czci tego świętego w związku z 550. rocznicą jego śmierci. Przy ołtarzu modliło się kilkunastu kapłanów, w tym m.in. opiekun krajowy tego apostolatu ks. Bogusław Nagel oraz jego odpowiednik bielsko-żywiecki – ks. Krzysztof Rębisz.

„Tylko ten, kto trwa przy Chrystusie, może być posłany, tylko ten, który dał się posłać, dochowuje Mu wierności” – podkreślił w kazaniu podczas Mszy żałobnej za śp. bp. Tadeusza Kusego o. Ezdrasz Biesok OFM. Liturgii w cieszyńskim kościele św. Marii Magdaleny, w którym zmarły pasterz afrykańskiej diecezji Kaga-Bandoro był przed laty ochrzczony i bierzmowany, przewodniczył 9 kwietnia 2024 r. bp Roman Pindel. Eucharystię koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów, w tym reprezentanci władz zakonnych prowincji Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Katowicach – prowincjał o. Witosław Sztyk OFM i wikariusz prowincji o. dr Wit Chlondowski OFM. Obecna była najbliższa rodzina zamarłego o. Tadeusza.

Drodzy Radiosłuchacze 

Dziś  wybrzmiewa radosne „Alleluja!” obwieszczające całemu światu zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Wybrzmiewa pieśń głosząca siłę miłości, gotowej przezwyciężyć grzech, siłę wiary, która potrafi przetrwać najcięższa próbę krzyża i najciemniejszą noc śmierci. Wreszcie wybrzmiewa pieśń głosząca nadzieję mimo piętrzących się przeciwności, przeszkód, ograniczeń, niepewności i lęków. 

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza łaską wiary nadziei i miłości. Niech wlewa w serca odwagę bycia Jego świadkiem, wszędzie tam, gdzie nas posyła. I na koniec:  pełnego pokoju, rodzinnego świętowania czasu paschalnego. Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! 

Zespół Radia Anioł Beskidów 

„Idźmy w dalsze życie z ufnością, że jesteśmy dziećmi Boga, które niczego nie muszą się bać i lękać” – zachęcił bp Roman Pindel podczas Wigilii Paschalnej sprawowanej 30 marca 2024 r. w konkatedrze w Żywcu. Od poświęconego ognia uroczyście hierarcha zapalił Paschał, a następnie wprowadził ten symbol zmartwychwstałego Jezusa do tonącej w ciemnościach drugiej po katedrze świątyni w diecezji bielsko-żywieckiej.W homilii biskup przypomniał pieśń „Boże, coś Polskę…”, 

„Pascha Chrystusa jest nie tylko wydarzeniem historycznym, ale rodzi konsekwencje obecne w ludzkim życiu, aż po dzień dzisiejszy” – podkreślił bp Piotr Greger, który 30 marca 2024 r. przewodniczył w bielskiej katedrze liturgii Wigilii Paschalnej. Podczas uroczystości duchowny przypomniał o symbolice chrztu, zwłaszcza zanurzenia w wodzie wskazującego na uczestnictwo w zmartwychwstaniu Chrystusa i nowe życie, które ofiarowuje wierzącym.

Częstograj

Polecamy muzykę

Najbliższe transmisje

17 Kwi 2024 - środa
08:15 - 09:00
Msza św.

17 Kwi 2024 - środa
15:00 - 15:20
Koronka do Bożego Miłosierdzia

18 Kwi 2024 - czwartek
08:15 - 09:00
Msza św.

Polecane audycje

Katechezy w Bazylice